Tiếng Việt

Giá: Liên hệ

Loại tàu: Tàu Sắt

Số Cabin: 26

Khởi hành: Hàng Ngày

Điểm đến: Bái Tử Long - Hang Thiên Cảnh Sơn - Làng Chài Vung Viêng

Đặt Tàu