Tiếng Việt English

Tour booking form

Quý khách vui lòng điền đầy đủ các trường hợp có dấu *

Thông tin booking tour

Cruise tour:

Ngày khởi hành *

DU THUYỀN CARINA : Du thuyền 4* thăm Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Đảo Titop giá chỉ từ 3.125.000 đ / 1 người

Ngày khởi hành *

Thông tin khách hàng

Họ tên*

Email *

Điện thoại *

Số lượng *

Nội dung yêu cầu

Mật khẩu *

Họ tên*

Email *

Điện thoại *

Số lượng *

Người lớn
(>11 tuổi)

Trẻ em
(5-11 tuổi)

Trẻ em
(< 5 tuổi)

Nội dung yêu cầu

Mật khẩu *