Tiếng Việt English

Tour booking form

Quý khách vui lòng điền đầy đủ các trường hợp có dấu *

DU THUYỀN VÀ NGÀY KHỞI HÀNH

Cruise tour:

Ngày khởi hành *

DU THUYỀN HERA CLASSIC | Du Thuyền Vịnh Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Đảo Titop 2 ngày 1 đêm, miễn phí chèo kayak giá chỉ từ 2.345.000 đ / 1 người

Ngày khởi hành *

Thông tin khách hàng

Họ tên*

Email *

Điện thoại *

Số lượng *

Nội dung yêu cầu và điểm đón

Mật khẩu *

Họ tên*

Email *

Điện thoại *

Số lượng *

Người lớn
(> 10 tuổi)

Trẻ em
(5 - 10 tuổi)

Trẻ em
(< 5 tuổi)

Nội dung yêu cầu và điểm đón

Mật khẩu *